Melangkau ke kandungan ↓

Sekolah dan Kolej

17 buah sekolah dan kolej UWC melaksanakan pendidikan yang mencabar dan bertransformasi kepada lebih daripada 9,500 pelajar setiap tahun. Mereka berada di 17 negara di 4 benua. 

Setiap sekolah dan kolej mempunyai ciri-ciri dan identiti tersendiri yang dipengaruhi oleh negara tuan rumah, persekitaran, budaya dan komuniti masing-masing. Badan pelajar yang sengaja pelbagai dengan pelajar-pelajar yang datang dari seluruh dunia, membawa dengan mereka latar belakang yang berbeza untuk dipelajari dan dihidupi, membuatkan setiap sekolah dan kolej sebuah UWC - dan misi mereka semua adalah untuk menjadikan pendidikan sebagai satu kuasa untuk keamanan dan kemapanan. 

Page 1

18 Kolej-Kolej
Antarabangsa