Melangkau ke kandungan ↓

Tatakelakuan

Semua sekolah dan kolej UWC mematuhi "Tatakelakuan Umum UWC" yang ditetapkan oleh Lembaga Antarabangsa UWC pada tahun 2010. Nilai-nilai dan panduan umum ini mengakui bahawa semua pelajar kami harus mempunyai pengalaman yang selamat, memuaskan, dan budaya yang sensitif di kampus. Harapan seluruh komuniti kami adalah untuk Kod Etika Umum UWC diikuti melalui kedua-dua tindakan dan semangat.