Melangkau ke kandungan ↓

Kelayakan Permohonan

Semua pemohon yang merupakan warganegara dan pemastautin Malaysia mesti memohon kemasukan ke UWC melalui Jawatankuasa Kebangsaan UWC Malaysia, yang memilih pelajar untuk mewakili Malaysia di UWC.

Terdapat tiga syarat yang perlu dipenuhi untuk permohonan melalui Jawatankuasa Kebangsaan Malaysia. Seorang pemohon mesti:

  1. Warganegara Malaysia
  2. Telah siap atau menyiapkan Tingkatan 5 / Tahun 11 (SPM, IGCSE, MYP atau setaraf) di Malaysia
  3. Berumur antara 16.0 dan 19.0 tahun pada 1 Ogos


Sekiranya anda bermastautin di Malaysia tetapi tidak memiliki kewarganegaraan Malaysia, permohonan kepada UWC perlu dilakukan melalui Jawatankuasa Kebangsaan negara asal anda. Sekiranya maklumat di atas tidak menjawab soalan anda, sila hubungi kami di uwcmy.selection@gmail.com.

Semua jawatankuasa kebangsaan menggunakan lima kriteria pemilihan utama UWC yang sama:

  • Keinginan pengetahuan dan motivasi intelektual
  • Komitmen yang aktif
  • Kecekapan sosial
  • Integriti, ketahanan dan tanggungjawab peribadi
  • Motivasi untuk memohon kepada UWC

Sesiapa sahaja boleh memohon kepada UWC: kami mencari pelajar yang ingin menjadi penaung perubahan untuk dunia yang lebih baik - bebas daripada sama ada mereka dapat menyumbang dalam segi kewangan kepada pelajaran mereka.


Hari ini, lebih daripada 9,500 pelajar dari lebih daripada 155 negara sedang belajar di salah satu kampus UWC. Lebih daripada 65% pelajar UWC yang dipilih melalui sistem jawatankuasa kebangsaan UWC menerima biasiswa penuh atau sebahagian, yang membolehkan kemasukan ke sekolah UWC tidak mengambil kira status sosio-ekonomi.